13 Mar

Nyv Delmi Fel Gyel Jobs Vacancy in Pest Megyei Korm Nyhivatal Budapest

Position
Nyv Delmi Fel Gyel
Company
Pest Megyei Korm Nyhivatal
Location
Budapest PE
Opening
13 Mar, 2018 10 days ago

Pest Megyei Korm Nyhivatal Budapest urgently required following position for Nyv Delmi Fel Gyel. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Nyv Delmi Fel Gyel Jobs Vacancy in Pest Megyei Korm Nyhivatal Budapest Jobs Details:

Pest Megyei Kormányhivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pest Megyei Kormányhivatal

Érdi Járási Hivatala/Élelmiszer-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály/Növény- és Talajvédelm

növényvédelmi felügyelő

munkakör betöltésére.

A

kormánytisztviselői jogviszony

időtartama:
határozatlan idejű

kormánytisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye,

1135 Budapest, Lehel utca

43-47.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 35. pontja szerinti növény- és talajvédelmi feladatkör.

Ellátandó feladatok:
Az állami tisztviselő feladata a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) Mvm utasítás VI: fejezetének 84. pontja 89 §-ban foglalt feladatok, valamint az ügyrendben rögzített feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály illetékességi területén ellátja a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendeletben, továbbá egyéb ágazati-szakmai jogszabályokban megállapított hatáskörök alapján megállapított feladatokat. Főbb tevékenységek a növényvédelmi területen az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján növényvédelmi, növény-egészségügyi hatósági feladatok ellátása. A munkakör betöltője ellátja illetékességi területéhez tartozó növényvédelmi feladatokat a jogszabályoknak és utasításoknak megfelelően, a növényi termék ellenőrzési feladatokat a jogszabályoknak és utasításoknak megfelelően, a vizsgálati adatok rögzítését az elektronikus nyilvántartási rendszerekbe, a regisztrált termelők ellenőrzését, a laboratóriumi vizsgálatra történő minták szabvány szerinti mintavételezését, csomagolását, a fogadó laboratóriumi intézmények felé történő elszállítását, postázását, megbízás esetén a zöldség-gyümölcs minőség ellenőrzési feladatokat, az AKG és KM feladatok szakszerű ellenőrzését. Ellenőrzi a termelők károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységét, a kijuttatás technikai, az egészségügyi és a kémiai biztonságot, az engedélyköteles termékek vásárlásához, felhasználásához rendelt szakképesítés meglétét és érvényességét. Részt vesz továbbá a parlagfű elleni közérdekű védekezés elmulasztása tárgyában indult hatósági eljárások lebonyolításában.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az
illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi törvény

rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:


Magyar állampolgárság,Cselekvőképesség,Büntetlen előélet,Főiskola,
felsőoktatásban agrár, gazdaságtudományok, műszaki, informatikai, természettudományi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti közgazdasági, mezőgazdasági, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.,B kategóriás jogosítvány,Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:


jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,saját munka önálló szervezésének képessége,önálló,felelősségteljes munkavégzésre való alkalmasság,megbízhatóság,kiváló stressztűrő képesség,terhelhetőség,konfliktushelyzetek kezelésének képessége,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Fényképes szakmai önéletrajzot a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerintIskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatátNyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak kezeléséhez - az eljárással összefüggésben szükséges mértékben - hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. április 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Vincze Eleonóra osztályvezető
nyújt, a
06 20 224 5913

  • os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:


Postai úton, a pályázatnak a

Pest Megyei Kormányhivatal

címére történő megküldésével (

,

.

). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

PE/HALT/193-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: növényvédelmi felügyelő.Postai úton, a pályázatnak a
Pest Megyei Kormányhivatal
címére történő megküldésével (1052
Budapest,
Városház
utca
7.

). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
PE/HALT/193-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: növényvédelmi felügyelő.Elektronikus úton
dr. Vincze Eleonóra osztályvezető

részére a

allaspalyazat@pest.gov.hu

E-mail címen keresztül

Elektronikus úton

részére a

E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2018. március 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a
közigazgatási szerv
által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Jobs Vacancy Related to Nyv Delmi Fel Gyel: