12 Mar

Farmakol Giai Farmakoter Int Zet Jobs Vacancy in Semmelweis Hirek Budapest

Position
Farmakol Giai Farmakoter Int Zet
Company
Semmelweis Hirek
Location
Budapest PE
Opening
12 Mar, 2018 11 days ago

Semmelweis Hirek Budapest urgently required following position for Farmakol Giai Farmakoter Int Zet. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Farmakol Giai Farmakoter Int Zet Jobs Vacancy in Semmelweis Hirek Budapest Jobs Details:

Semmelweis Egyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Asszisztens (laboratóriumi)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 , Nagyvárad tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Orvosbiológiai kísérleti munka irányított végzése, dokumentálása. Laboratóriumi munka
segítése (mosogatás, oldatkészítés). Laboratóriumi adminisztráció (rendelések
számítógépes intézése, vegyszerkészlet felügyelete). Kísérleti állatházi teendők
ellátása, hétvégi ügyeleti feladatok ellátása. Laboratórium/kísérleti állatház minőségi és
biztonsági előírások szerinti működésének biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középiskola/gimnázium, laboratóriumi asszisztensi képesítés,
• MS Office felhasználói szintű ismerete
• Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Alapszintű angol nyelvtudás
• Kisállat gondozói képesítés
• BSc végzettség biológus vagy hasonló természettudományos területen
• Laboratóriumi/állatházi tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

• Csapatmunkára és egyéni munkavégzésre való készség,
• Jó kommunikációs készség,
• Rugalmasság, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Önéletrajz
• Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
• Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat

a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott
személyek, testületek megismerhessék

• A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett
oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására,
elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

• A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása,
egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy
egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy
egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban
megjelölt határidőben be kell nyújtani.

• Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás
megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban
megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

• Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából
fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 27.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-

univ.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2018. március 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4
hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám:
8446-3/AOFRM/2018

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu
honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Jobs Vacancy Related to Farmakol Giai Farmakoter Int Zet: