12 Mar

Recepci Diszp Cser Jobs Vacancy in Budapesti Operettsz Budapest

Position
Recepci Diszp Cser
Company
Budapesti Operettsz
Location
Budapest PE
Opening
12 Mar, 2018 11 days ago

Budapesti Operettsz Budapest urgently required following position for Recepci Diszp Cser. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Recepci Diszp Cser Jobs Vacancy in Budapesti Operettsz Budapest Jobs Details:

Budapesti Operettszínház

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Operettszínház

Üzemigazgatósága

recepciós-diszpécser

munkakör betöltésére.

A

közalkalmazotti jogviszony

időtartama:
határozatlan idejű

közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest,

1065 Budapest, Nagymező utca

17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A színházhoz érkező partnerek, vendégek fogadása, szükség szerint belső partnerhez kísérése. Az épület kulcsainak kiadása és visszavétele, folyamatos dokumentálása.A színházhoz érkező küldemények továbbítása a belső célállomás felé, és nyilvántartás vezetése. A színház épület felügyeleti rendszerének és telefonközpontjának kezelése. A színház biztonsági rendszereinek,klímaberendezéseinek, elektromos berendezéseinek és egyéb központi technikai berendezéseinek távfelügyeleti működtetése, illetve meghibásodásuk esetén intézkedés, aktív közreműködés az elhárítási munkákban. A személyfelvonók belső segélykérő hívásainak fogadása és a kapott információ alapján intézkedés a mentésről. A feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartások vezetése.

Illetmény és juttatások:
Az
illetmény megállapítására és a juttatásokra a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény

rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:


Középfokú képesítés,Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),több műszakos munkarend vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:


Középfokú képesítés,
műszaki végzettség,kulturális intézményben
-
Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,hasonló munkakörben szerzett releváns
-
Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:


Jó szintű ügyfélközpontúság,kapcsolatteremtő képesség,megbízhatóság,műszaki affinítás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


fényképes szakmai önéletrajz,rövid motívációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány(ok) másolata(i)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban
2018. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. március 27.

A pályázatok benyújtásának módja:


Postai úton, a pályázatnak a

Budapesti Operettszínház

címére történő megküldésével (

,

.

). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

2-GIg/388-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: recepciós-diszpécser.Postai úton, a pályázatnak a
Budapesti Operettszínház
címére történő megküldésével (1065
Budapest,
Nagymező
utca
17.

). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
2-GIg/388-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: recepciós-diszpécser.Elektronikus úton
Pfeffer Györgyné

részére a

pfeffer.gyorgyne@operett.hu

E-mail címen keresztül

Elektronikus úton

részére a

E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.operett.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2018. március 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a
munkáltató
által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Jobs Vacancy Related to Recepci Diszp Cser: