18 Feb

Munkaer Piaci Szak Gyint Jobs Vacancy in Borsod Aba Zempl Megyei Korm Nyhivatal Miskolc

Position
Munkaer Piaci Szak Gyint
Company
Borsod Aba Zempl Megyei Korm Nyhivatal
Location
Miskolc BZ
Opening
18 Feb, 2018 30+ days ago

Borsod Aba Zempl Megyei Korm Nyhivatal Miskolc urgently required following position for Munkaer Piaci Szak Gyint. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Munkaer Piaci Szak Gyint Jobs Vacancy in Borsod Aba Zempl Megyei Korm Nyhivatal Miskolc Jobs Details:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

munkaerőpiaci szakügyintéző


munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 14.1. pontja alapján Foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A Foglalkoztatási Főosztály feladatkörébe tartozó pályázatokkal kapcsolatos feladatok, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (továbbiakban NFA) decentralizált és központi keretéből biztosított támogatásokkal, munkaerőpiaci programokkal kapcsolatos feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Foglalkoztatási Főosztály feladatkörébe tartozó pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi és szakmai feladatok ellátása, előterjesztések készítése, pénzügyi elszámolásokban való közreműködés, valamint az NFA decentralizált és központi keretéből biztosított támogatásokkal, munkaerőpiaci programokkal kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: • Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, Pénzügyi vagy közgazdasági felsőfokú végzettség,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • egyetemi végzettség
• pályázatok elszámolásával kapcsolatos területen legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
• közigazgatási szakvizsga
Elvárt kompetenciák: • Jó szervező, koordináló képesség, ügyfélcentrikus hozzáállás,
• Rugalmasság, terhelhetőség,
• Problémamegoldó képesség, csapatmunka,
• Önálló, gyors és pontos munkavégzés,
• Önálló döntéshozatali képesség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • motivációs levél
• fényképpel ellátott, a pályázó adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló feladóvény másolata
• iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata
• nyilatkozat összeférhetetlenségről
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Foglalkoztatási Főosztály nyújt, a 46/513-203 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BO/06/00626-2/2018. , valamint a munkakör megnevezését: munkaerőpiaci szakügyintéző. • Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BO/06/00626-2/2018., valamint a munkakör megnevezését: munkaerőpiaci szakügyintéző.
• Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 1. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Háromtagú előkészítő bizottság előzetesen szakmai szempontból értékeli a pályázatokat. Az előzetes értékelés alapján a kiválasztott pályázók szóbeli meghallgatására kerül sor, majd a bírálóbizottság javaslatot tesz a munkáltatói jogkör gyakorlója felé. A javasolt pályázók közül a munkáltatói jogkör gyakorlója választja ki a felvételre kerülő személyt. A kinevezés a kormánymegbízott egyetértésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (www.kormanyhivatal.hu) - 2018. február 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Jobs Vacancy Related to Munkaer Piaci Szak Gyint: