10 Jun

Okj Pol Jobs Vacancy in Borsod Aba Zempl Megyei Zponti Egyetemi Oktat Miskolc

Position
Okj Pol
Company
Borsod Aba Zempl Megyei Zponti Egyetemi Oktat
Location
Miskolc BZ
Opening
10 Jun, 2018 30+ days ago

Borsod Aba Zempl Megyei Zponti Egyetemi Oktat Miskolc urgently required following position for Okj Pol. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Okj Pol Jobs Vacancy in Borsod Aba Zempl Megyei Zponti Egyetemi Oktat Miskolc Jobs Details:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórháza "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Onkológiai Osztály

Okj ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az okj ápoló kompetenciájába tartozó feladatok teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

• Emelt szintű szakképesítés, Okj ápolói végzettség.,

• Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:


• Szakmai gyakorlat előnyt jelent.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, működési nyilvántartásba vételi határozat másolata és MESZK tagságot igazoló dokumentum másolata, továbbá nyilatkozat a pályázati eljárásban részt vevők betekintési jogáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2507/2018 HR , valamint a munkakör megnevezését: Okj ápoló.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az ME-03-01 Emberi Erőforrás Gazdálkodás minőségügyi eljárás rendelkezése alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


  • B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház honlapja és faliújságja - 2018. június 8.
  • ÁEEK honlapja - 2018. június 10.
  • kozigallas.gov.hu honlap - 2018. június 10.A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Jobs Vacancy Related to Okj Pol: