18 Feb

Labor Jobs Vacancy in Szeksz Rdi Tanker Leti Zpont Szekszárd

Position
Labor
Company
Szeksz Rdi Tanker Leti Zpont
Location
Szekszárd TO
Opening
18 Feb, 2018 29 days ago

Szeksz Rdi Tanker Leti Zpont Szekszárd urgently required following position for Labor. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Labor Jobs Vacancy in Szeksz Rdi Tanker Leti Zpont Szekszárd Jobs Details:

Szekszárdi Tankerületi Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola
Szekszárdi I. Béla Gimnázium

laboráns


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Kadarka utca 25-27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény természettudományos laboratóriumában a laboratóriumi tevékenységekben technikailag közreműködik, a laboratóriumi szaktanárokat felelősen támogatja a természettudományos tárgyak oktatásához és a tehetséggondozáshoz illeszkedő laboratóriumi tevékenység mindenkor érvényes eljárásrendi és hatályos jogszabályok szerinti megvalósításáért. Biztosítja a laborgyakorlatok és bemutató órák, általános– és középiskolai laboratóriumi foglalkozások technikai előkészítését, lebonyolítását. A laboráns munkaköréhez tartozik a laboratóriumi anyagok és fogyóeszközök nyilvántartása, a beszerzések kezdeményezése, a veszélyes anyagok kezelése, a természettudományos kísérletek gyakorlati segítése, továbbá a laboratóriumi foglalkozások lebonyolításában, és a kísérleti eszközök, felszerelések laboratórium-foglalkozások utáni helyrerakásában történő közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: • Emelt szintű szakképesítés, fizikus vagy kémikus vagy fizikus-mérnök vagy klinikai kémikus vagy vegyész vagy egyetemi szintű, a Nat „Ember a természetben" műveltségterület középiskolában történő tanítására jogosító végzettség, szakképzettség vagy egyetemi szintű szakokon diplomát szerzett biofizikus, biológus, vagy főiskolai szintű képzésben biológus laboratóriumi operátor, vagy vegyész-fizikus laboratóriumi operátor, vagy 54 524 01 0100 3101 OKJ számú Általános laboráns és 54 524 01 0010 5401 OKJ számú Általános vegyipari laboratóriumi technikus végzettség,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Magyar állampolgárság.
• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Fényképes szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez).
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20.§ (1) bekezdés, valamint a (2d) és (2e) pontjában meghatározottak igazolására.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajós Éva intézményvezető nyújt, a 74/511-028 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/160/75-28/2018 , valamint a munkakör megnevezését: laboráns. • Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. IV. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/160/75-28/2018, valamint a munkakör megnevezését: laboráns.
• Elektronikus úton Hajós Éva intézményvezető részére a ibelagimnazium@belamail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.ibela.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat visszavonásának vagy érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Jobs Vacancy Related to Labor:

13Mar

Asszisztens Jobs Vacancy in Bajcsy Zsilinszky Rendel Int Zet Budapest. Bajcsy Zsilinszky Rendel Int Zet Budapest opening great career opportunity and jobs vacancy for Asszisztens position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Mar, 2018. Kardiovasculáris katéter labor. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet.... ... Continue reading -->


17Jan

Min Gellen Labor Jobs Vacancy in Mol Komárom. Mol Komárom opening great career opportunity and jobs vacancy for Min Gellen Labor position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 17 Jan, 2018. Az utasításoknak megfelelően és jogszerűen jár el a töltőállomások mintavételezésénél, a minták laborba juttatásánál.... ... Continue reading -->


15Mar

Min Gellen Lelmiszeripar Jobs Vacancy in Company Budapest. Company Budapest opening great career opportunity and jobs vacancy for Min Gellen Lelmiszeripar position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Mar, 2018. Mérések, vizsgálatok elvégzése a laborban. Megbízónk egy nemzetközi hátterű és piacvezető élelmiszeripari csomagolóanyagok gyártásával és kereskedelmével... ... Continue reading -->


15Jan

Tesztm Jobs Vacancy in Festo Kft Budapest. Festo Kft Budapest opening great career opportunity and jobs vacancy for Tesztm position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jan, 2018. A pneumatika labor infrastruktúrájának folyamatos karbantartása és fejlesztési feladatai az éves fejlesztési és beruházási terv alapján.... ... Continue reading -->


02Mar

Szenzor Term Kfelel Jobs Vacancy in Knorr Bremse Budapest. Knorr Bremse Budapest opening great career opportunity and jobs vacancy for Szenzor Term Kfelel position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 02 Mar, 2018. Szenzorok minősítése labor- és valós körülmények mellett végzett vizsgálatok alapján. Termékfelelősség a szenzorok teljes életciklusa alatt a kezdeti ötlettől a... ... Continue reading -->