22 Feb

Informatikus Nyvt Ros Jobs Vacancy in Megyei Nyvt Békéscsaba

Position
Informatikus Nyvt Ros
Company
Megyei Nyvt
Location
Békéscsaba Bengkulu
Opening
22 Feb, 2018 29 days ago

Megyei Nyvt Békéscsaba urgently required following position for Informatikus Nyvt Ros. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Informatikus Nyvt Ros Jobs Vacancy in Megyei Nyvt Békéscsaba Jobs Details:

Békés Megyei Könyvtár

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Könyvtár

informatikus könyvtáros


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény informatikai rendszerének működtetése. Az intézmény internetes kommunikációs felületei napi működésének felügyelete. Közreműködik a könyvtári szolgáltatások kialakításában, a működés ellenőrzésében. Digitalizálási feladatok ellátása, digitalizálási feladatok informatikai hátterének működtetése. Részt vesz a számítógépes tanfolyamok, szolgáltatásnépszerűsítő foglalkozások megtartásában. Segíti a könyvtár munkatársait a számítástechnikai eszközök használatában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: • Főiskola, Főiskolai, egyetemi szintű szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
• Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, nem áll foglalkoztatás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • Informatikus szakképesítés, szakképzettség.
Előnyt jelentő kompetenciák: • Rendszerező képesség, stratégiai készség, együttműködési készség, tolerancia, terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Fényképes szakmai önéletrajz, előírt végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok. A feladat elvégzésére vonatkozó szakmai elképzelések. Nyilatkozat, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. A pályázat elnyerése esetén egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rakonczás Szilvia igazgató nyújt, a 66-530-201 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Könyvtár címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Int/2018/10-8. , valamint a munkakör megnevezését: informatikus könyvtáros. • Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Könyvtár címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Int/2018/10-8., valamint a munkakör megnevezését: informatikus könyvtáros.
• Elektronikus úton Balázsné Bednárik Kornélia részére a balazsne.nelli@csabagyongye.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
• Személyesen: Balázsné Bednárik Kornélia, Békés megye, 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Békés Megyei Könyvtár igazgatója, mint munkáltató dönt a pályázat elbírálásáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Jobs Vacancy Related to Informatikus Nyvt Ros: