22 Feb

Szabadalmi Elb Jobs Vacancy in Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Budapest

Position
Szabadalmi Elb
Company
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Location
Budapest PE
Opening
22 Feb, 2018 29 days ago

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Budapest urgently required following position for Szabadalmi Elb. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Szabadalmi Elb Jobs Vacancy in Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Budapest Jobs Details:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Szabadalmi Főosztály Villamossági Osztály

Szabadalmi elbíráló


munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm.rendelet 3. számú melléklet 118. szám alatt meghatározott, szabadalmi és ipari mintaoltalmi elbíráló feladatkör.

Ellátandó feladatok:

a számítástechnika-telekommunikáció, a villamosság, méréstechnika, valamint a tudomány és technika különböző területeire eső szabadalmi bejelentések újdonságának kutatása és vizsgálata, használatiminta bejelentések vizsgálata, ESPACENET, EPODOC, WPI és egyéb speciális adatbázisok használata, újdonságkutatási és vizsgálati jelentés, szabadalmazhatósági vélemény készítése magyar és angol nyelven, kutatás-fejlesztési projektek minősítése, szakvéleményezése, a szabadalmaztatással kapcsolatos információk széles körben történő megismertetése, az iparjogvédelem népszerűsítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 43/2011 KIM utasítás 2. függelék 8. pont 2. bekezdés szerinti tevékenységi kör.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Közszolgálati Szabályzatában foglalt rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: • Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetem, egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett villamosmérnök, telekommunikációs-mérnök szakképzettség,
• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • adatbázisokban történő keresés gyakorlata - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• német nyelvből középfokú szintű nyelvtudás, vagy
• francia nyelvből középfokú szintű nyelvtudás, vagy
• orosz nyelvből középfokú szintű nyelvtudás
• közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga megléte
• ECDL START (4 modulos) vizsga megléte
• telekommunikációs eszközök, protokollok ismerete
• elektrotechnikai szakterület ismerete, vagy
• iparban vagy kutatóként szerzet tapasztalat, vagy
• technológiai ismeretek a villamosság területén (félvezetők, gyártástámogatás, minőség-ellenőrzés, tervezőmérnök), vagy
• informatika vagy a szoftverfejlesztés területén szerzett tapasztalat, vagy
• kutatás-fejlesztési projektben szerzett tapasztalat az előzőek bármelyikében
Elvárt kompetenciák: • szakmai ismeretek kiváló színvonalon történő alkalmazása,
• gyors tanulási, absztrakciós, összehasonlítási képesség,
• analitikus, asszociatív gondolkodási képesség,
• önálló, felelősségteljes munkavégzés,
• megbízhatóság,
• hivatástudat és elkötelezettség,
• empátia,
• pontosság,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Részletes szakmai önéletrajz
• Legfeljebb 1 oldal terjedelmű motivációs levél
• Iskolai végzettséget, nyelvvizsgát igazoló bizonyítványok másolata
• Nyilatkozat arról, hogy jelenleg erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, vagy nyilatkozat arról, hogy nem áll büntetőeljárás és olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közszolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget tudomásul veszi
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pető Ildikó (foglalkoztatási szabályok); Miklósi József (szakmai) nyújt, a +36 1 354 4509; +36 1 474 5863 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala címére történő megküldésével (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HÖO P-04/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Szabadalmi elbíráló. • Postai úton, a pályázatnak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala címére történő megküldésével (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HÖO P-04/2018, valamint a munkakör megnevezését: Szabadalmi elbíráló.
vagy
• Elektronikus úton Pető Ildikó részére a hoo@hipo.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazás esetén a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A munkáltatóval kapcsolatban további lényeges információt a www.sztnh.hu honlapon szerezhet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.sztnh.gov.hu/hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Jobs Vacancy Related to Szabadalmi Elb: