21 Oct

Tudom Nyos Munkat Jobs Vacancy in Semmelweis Egyetem Budapest

Position
Tudom Nyos Munkat
Company
Semmelweis Egyetem
Location
Budapest PE
Opening
21 Oct, 2017 26 days ago

Semmelweis Egyetem Budapest urgently required following position for Tudom Nyos Munkat. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Tudom Nyos Munkat Jobs Vacancy in Semmelweis Egyetem Budapest Jobs Details:

Semmelweis Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Tudományos munkatárs


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 , Nagyvárad tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel az Intézet Kardiovaszkuláris és Metabolikus Kutatócsoport tudományos feladatainak kidolgozásában, a kivitelezés irányításában és ellenőrzésében, laborvezetésben. A kutatócsoport munkájának koordinálásában való aktív részvétel. A kutatási eredmények közzététele (magyarul és idegen nyelven). Önálló kutatások végzése. A hazai és nemzetközi tudományos közéletben való részvétel, pályázatírásban való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: • Egyetem, mesterfokozat és szakképzettség,
• PhD fokozat megléte
• Angol és/vagy német nyelven előadói és vitakészség
• Hazai és nemzetközi tudományos tevékenység
• Legalább 3 éves kutatói gyakorlat
• Legalább egy idegen nyelv olyan szintű ismerete, amely alkalmassá teszi őt a szakirodalom követésére
• Szakirányú felsőfokú végzettség
• Büntetlen előélet és cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • Extracelluláris vezikulákkal való tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Önéletrajz
• Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
• Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék
• Az MTMT rendszeréből kinyomtatott tudományos lista és tudománymetriai táblázat (az Egyetem Központi Könyvtára által hitelesítve)
• a Központi Könyvtárnak 10 munkanapra van szüksége a hitelesítés elvégzésére, mely időt kérünk figyelembe venni a felterjesztések Emberierőforrás­gazdálkodási Főigazgatóságra történő megküldéskor
• Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 21.

A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 89284/AOFRM/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Tudományos munkatárs. • Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 89284/AOFRM/2017, valamint a munkakör megnevezését: Tudományos munkatárs.
• Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2017. október 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységben a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 89284/AOFRM/2017

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Jobs Vacancy Related to Tudom Nyos Munkat: