13 Mar

Szaki Referens Villamosm Jobs Vacancy in Budapest Ros Korm Nyhivatala Budapest

Position
Szaki Referens Villamosm
Company
Budapest Ros Korm Nyhivatala
Location
Budapest PE
Opening
13 Mar, 2018 10 days ago

Budapest Ros Korm Nyhivatala Budapest urgently required following position for Szaki Referens Villamosm. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Szaki Referens Villamosm Jobs Vacancy in Budapest Ros Korm Nyhivatala Budapest Jobs Details:

Budapest Főváros Kormányhivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala

Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Piacfelügyeleti Osztálya

műszaki referens (villamosmérnök)

munkakör betöltésére.

A

közszolgálati jogviszony

időtartama:
határozatlan idejű

közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest,

1124 Budapest, Németvölgyi út

37-39.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör: 1. melléklet 31. Közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör

Ellátandó feladatok:
Hatósági ellenőrzési feladatok ellátása országos illetékességgel, mely elsősorban egyes gazdasági célfelhasználásra szánt kisfeszültségű villamossági termékek forgalomba hozatali követelményeinek (a vonatkozó alapvető biztonsági követelményeknek való megfelelőség) ellenőrzésére terjed ki, beleértve az ellenőrzésekre való felkészülést, a helyszíni ellenőrzések lefolytatását, a döntés előkészítést. A piacfelügyeleti ellenőrzések éves terv alapján továbbá az EU-tagállamok piacfelügyeleti hatóságai által tett bejelentések, hazai társhatóságok vagy mások értesítése alapján (pl. közérdekű bejelentés) történnek.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Hatósági ellenőrzési feladatok ellátása országos illetékességgel, mely elsősorban egyes gazdasági célfelhasználásra szánt kisfeszültségű villamossági termékek forgalomba hozatali követelményeinek (a vonatkozó alapvető biztonsági követelményeknek való megfelelőség) ellenőrzésére terjed ki, beleértve az ellenőrzésekre való felkészülést, a helyszíni ellenőrzések lefolytatását, a döntés előkészítést. A piacfelügyeleti ellenőrzések éves terv alapján továbbá az EU-tagállamok piacfelügyeleti hatóságai által tett bejelentések, hazai társhatóságok vagy mások értesítése alapján (pl. közérdekű bejelentés) történnek.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az
illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Sikeres pályázat esetén a jelentkező 6 hónapos próbaidő kikötése mellett határozatlan időre szóló állami tisztviselői kinevezést kap. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény rendelkezései, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadó.

rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:


Magyar állampolgárság,Cselekvőképesség,Büntetlen előélet,Egyetem,
Villamosmérnök végzettség,Angol
nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
társalgási
szintű nyelvtudás,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:


közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
-
Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,Műszaki termékek tervezésében, gyártásában vagy vizsgálatában szerzett gyakorlat
-
Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,Releváns hatósági, vagy igazgatási területen szerzett tapasztalat
-
Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,további uniós nyelvből középfokú C tipusú általános társalgási szintű nyelvtudás."B" kategóriás jogosítvány, gépjármű vezetési tapasztalat

Elvárt kompetenciák:


Jó szintű Döntésképesség,Jó szintű Határozottság, magabiztosság,Jó szintű Önállóság,Jó szintű Szabálytudat és fegyelmezettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Részletes, fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.)Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerintMotivációs levélNyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő adatokat az eljárásban részt vevők megismerhetikNyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a pályázó bemutatja

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. március 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Kapitány Mária osztályvezető
nyújt, a
+361/4585-596

  • os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:


Postai úton, a pályázatnak a

Budapest Főváros Kormányhivatala

címére történő megküldésével (

,

.

). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

BP/1432/00717-1/201 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki referens (villamosmérnök).Postai úton, a pályázatnak a
Budapest Főváros Kormányhivatala
címére történő megküldésével (1056
Budapest,
Váci
utca
62-64.

). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
BP/1432/00717-1/201, valamint a munkakör megnevezését: műszaki referens (villamosmérnök).Elektronikus úton
Kapitány Mária osztályvezető

részére a

kapitany.maria@bfkh.gov.hu

E-mail címen keresztül

Elektronikus úton

részére a

E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
  • BFKH honlap - 2018. március 12.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat eredményéről a pályázók elektronikus úton értesítést kapnak. Az érvénytelen, hiányos, elkésett vagy a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázatokat a BFKH jogosult érdemi vizsgálat nélkül eredménytelennek nyilvánítani. A nyertes pályázó legkésőbb a munkakör betöltésekor köteles a büntetlen előélet igazolásáról szóló három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt eredetben vagy igazolást a hatósági bizonyítvány igényléséről benyújtani

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2018. március 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a
közigazgatási szerv
által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Jobs Vacancy Related to Szaki Referens Villamosm: