22 Feb

Restaur Tor Rgyv Delmi Munkat Jobs Vacancy in Magyar Nemzeti Zeum Budapest

Position
Restaur Tor Rgyv Delmi Munkat
Company
Magyar Nemzeti Zeum
Location
Budapest PE
Opening
22 Feb, 2018 29 days ago

Magyar Nemzeti Zeum Budapest urgently required following position for Restaur Tor Rgyv Delmi Munkat. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Restaur Tor Rgyv Delmi Munkat Jobs Vacancy in Magyar Nemzeti Zeum Budapest Jobs Details:

Magyar Nemzeti Múzeum

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Nemzeti Múzeum

RESTAURÁTOR-MŰTÁRGYVÉDELMI MUNKATÁRS


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1113 Budapest, Daróci utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézménybe került műtárgyak szakszerű állagmegóvása, tisztítása, konzerválása és restaurálása. A tárgyak kiállításra való előkészítése. Preventív műtárgyvédelmi feladatok ellátása. In situ terepi tárgyfelvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: • Felsőfokú képesítés, restaurátor, műtárgyvédelmi munkatárs,
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • Egyetem, Egyetemi restaurátor vagy restaurátor művész / szilikát vagy fém-,szakírány,
• múzeumi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• B kategóriás jogosítvány
Elvárt kompetenciák: • Kiemelkedő szintű precizitás,
• Csapatmunkára és önálló munkára való alkalmasság,
• Kiemelkedő szintű megbízhatóság,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • • önéletrajz • végzettséget igazoló bizonyítványok • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Szilvia nyújt, a +36 20 446 0916 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/324-5/2018 , valamint a munkakör megnevezését: RESTAURÁTOR-MŰTÁRGYVÉDELMI MUNKATÁRS. • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/324-5/2018, valamint a munkakör megnevezését: RESTAURÁTOR-MŰTÁRGYVÉDELMI MUNKATÁRS.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a Magyar Nemzeti Múzeum belső szabályzata alapján, szakértő munkatársakból álló szakmai bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgathatja meg. A pályázatok elbírálásával összefüggésben a bizottság javaslata alapján, 3 restaurátor munkakör betöltése érdekében a főigazgató dönt. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.mnm.hu - 2018. február 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mnm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Jobs Vacancy Related to Restaur Tor Rgyv Delmi Munkat: