12 Jun

Gyi Gyint Jobs Vacancy in Bab Csai Nkorm Nyzati Hivatal

Position
Gyi Gyint
Company
Bab Csai Nkorm Nyzati Hivatal
Location
SO
Opening
12 Jun, 2018 30+ days ago

Bab Csai Nkorm Nyzati Hivatal urgently required following position for Gyi Gyint. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Gyi Gyint Jobs Vacancy in Bab Csai Nkorm Nyzati Hivatal Jobs Details:

Babócsai Közös Önkormányzati Hivatala közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Babócsai Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű GYED/GYES miatti fizetés nélküli szabadság idejé –ig tartó közszolgálati jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7584 Babócsa, Rákóczi utca 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásról szóló beszámolóinak, mérlegeinek elkészítése, gazdasági események kontírozása, főkönyvi könyvelés, kincstári adatszolgáltatások elkészítése, analitikus nyilvántartások vezetése, előirányzatok nyilvántartása, pénzügyi tárgyú rendeletek előkészítése, vagyonnyilvántartás, pénztári feladatok ellátása, ASP Gazdálkodási szakrendszer működtetése, kezelése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetményalapjáról szóló 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,
• pénzügyi-gazdálkodási munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés,

• ASP Gazdálkodási szakrendszer ismerete
• közigazgatási alapvizsga

Elvárt kompetenciák:

• önálló, precíz munkavégzés,
• jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség,
• kreativitás, problémamegoldó képesség,
• jó írásbeli kifejezőkészség,
• terhelhetőség,
• csapatmunka, együttműködési készség,
• felelősségtudat,
• szakmai ismeretek alkalmazásának képessége és továbbfejlesztése,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Babócsai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7584 Babócsa, Rákóczi utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/832/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
• Személyesen: Tulok Mónika jegyző, Somogy megye, 7584 Babócsa, Rákóczi utca 12. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtás határideje a postai beérkezés vagy a személyes átadás határidejének felel meg. Az előszűrés az önéletrajzok alapján történik. A kiválasztott pályázókat szóbeli interjún hallgathatjuk meg. A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhessék. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


  • Babócsa, Komlósd, Péterhida, Rinyaújnép, Somogyaracs községek hivatalos hirdetőtábláin - 2018. június 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A meghirdetett munkakör betöltésének feltétele a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) és (3) bekezdésének való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Jobs Vacancy Related to Gyi Gyint:

11Jul

Rsz Mfejt Munka Gyi Csoportvezet Jobs Vacancy in Your Profile Budapest. Your Profile Budapest opening great career opportunity and jobs vacancy for Rsz Mfejt Munka Gyi Csoportvezet position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 11 Jul, 2018. Y:1509 HR, Law Munkak�r B�RSZ�MFEJT�SI, MUNKA�GYI CSOPORTVEZET? (Kelet-Magyarorsz�g) Munkak�r le�r�sa, feladatok Megb�z�nk r�sz�re keres�nk a szem�lyzeti vezet... ... Continue reading -->