21 Oct

Gazdas Asszisztens Jobs Vacancy in Budapesti Szeti Szakk Centrum Budapest

Position
Gazdas Asszisztens
Company
Budapesti Szeti Szakk Centrum
Location
Budapest PE
Opening
21 Oct, 2017 26 days ago

Budapesti Szeti Szakk Centrum Budapest urgently required following position for Gazdas Asszisztens. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Gazdas Asszisztens Jobs Vacancy in Budapesti Szeti Szakk Centrum Budapest Jobs Details:

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

Gazdasági asszisztens


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1138 Budapest, Váci út 179-183.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gazdasági osztály asszisztensi,iktatási és levelezési feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: • Középiskola/gimnázium, közgazdasági szakközépiskolai végzettség,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek
• Büntetlen előélet
• 1-3 év hasonló munkakörben szerzett gyakorlat
• Gyors és gépírás
• Iktatóprogramok használata
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • pontos,precíz munkavégzés, megbízhatóság, önálló munkavégzés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • szakmai önéletrajz,
• motivációs levél,
• előző munkahelyek igazolásai,
• iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
• erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén)
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 6.

A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 652/C , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági asszisztens. • Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1139 Budapest, Váci út 179-183. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 652/C, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági asszisztens.
• Elektronikus úton Fenyvesi Éva Gazdasági Főigazgató-helyettes részére a fenyvesieva.be@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a munkakörének ellátását a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrumon belül változó munkahelyen végzi.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Jobs Vacancy Related to Gazdas Asszisztens: