13 Mar

Referens Jog Jobs Vacancy in Budapest Ros Korm Nyhivatala Budapest

Position
Referens Jog
Company
Budapest Ros Korm Nyhivatala
Location
Budapest PE
Opening
13 Mar, 2018 10 days ago

Budapest Ros Korm Nyhivatala Budapest urgently required following position for Referens Jog. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Referens Jog Jobs Vacancy in Budapest Ros Korm Nyhivatala Budapest Jobs Details:

Budapest Főváros Kormányhivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala

Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Piacfelügyeleti Osztálya

referens (jogász)

munkakör betöltésére.

A

közszolgálati jogviszony

időtartama:
határozott idejű

2018. április 01.- 2020. december 25.

–ig tartó

közszolgálati

jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest,

1124 Budapest, Németvölgyi út

37-39.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör: 1. melléklet 31. Közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör

Ellátandó feladatok:
Hatósági ellenőrzési feladatok ellátása a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 4. §-ában szereplő, egyes gazdasági célfelhasználásra szánt termékek körében országos illetékességgel a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény alapján. Leendő jogász végzettségű munkatársunk részt vesz az éves terv, továbbá az EU-tagállamok piacfelügyeleti hatóságai által tett bejelentések, hazai társhatóságok vagy mások értesítése (pl. közérdekű bejelentés) alapján végzett ellenőrzésekben, beleértve az ellenőrzésekre való felkészülést, a helyszíni ellenőrzések lefolytatását, a döntés előkészítést, közreműködik az ellenőrzés eljárásait érintő jogértelmezési feladatok ellátásában, valamint az eljárásjogi kérdésekkel kapcsolatos álláspont kialakításában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Hatósági ellenőrzési feladatok ellátása a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 4. §-ában szereplő, egyes gazdasági célfelhasználásra szánt termékek körében országos illetékességgel a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény alapján. Leendő jogász végzettségű munkatársunk részt vesz az éves terv, továbbá az EU-tagállamok piacfelügyeleti hatóságai által tett bejelentések, hazai társhatóságok vagy mások értesítése (pl. közérdekű bejelentés) alapján végzett ellenőrzésekben, beleértve az ellenőrzésekre való felkészülést, a helyszíni ellenőrzések lefolytatását, a döntés előkészítést, közreműködik az ellenőrzés eljárásait érintő jogértelmezési feladatok ellátásában, valamint az eljárásjogi kérdésekkel kapcsolatos álláspont kialakításában.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az
illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Sikeres pályázat esetén a jelentkező 6 hónapos próbaidő kikötése mellett határozatlan időre szóló állami tisztviselői kinevezést kap. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény rendelkezései, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadó.

rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:


Magyar állampolgárság,Cselekvőképesség,Büntetlen előélet,Egyetem,
felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség,Angol
nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
társalgási
szintű nyelvtudás,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:


Egyetem,
jogi szakvizsga,közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
-
Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,ügyvédjelölti, ügyvédi, jogtanácsosi gyakorlat
-
Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,további uniós nyelvből középfokú C tipusú általános társalgási szintű nyelvtudás."B" kategóriás jogosítvány, gépjármű vezetési tapasztalat

Elvárt kompetenciák:


Jó szintű Döntésképesség,Jó szintű Határozottság, magabiztosság,Jó szintű Önállóság,Jó szintű Szabálytudat és fegyelmezettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Részletes, fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.)Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerintMotivációs levélNyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő adatokat az eljárásban részt vevők megismerhetikNyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a pályázó bemutatja

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. március 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Kapitány Mária osztályvezető
nyújt, a
+361/4585-596

  • os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:


Postai úton, a pályázatnak a

Budapest Főváros Kormányhivatala

címére történő megküldésével (

,

.

). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

BP/1432/00718-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: referens (jogász).Postai úton, a pályázatnak a
Budapest Főváros Kormányhivatala
címére történő megküldésével (1056
Budapest,
Váci
utca
62-64.

). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
BP/1432/00718-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: referens (jogász).Elektronikus úton
Kapitány Mária osztályvezető

részére a

kapitany.maria@bfkh.gov.hu

E-mail címen keresztül

Elektronikus úton

részére a

E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
  • BFKH honlap - 2018. március 12.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat eredményéről a pályázók elektronikus úton értesítést kapnak. Az érvénytelen, hiányos, elkésett vagy a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázatokat a BFKH jogosult érdemi vizsgálat nélkül eredménytelennek nyilvánítani. A nyertes pályázó legkésőbb a munkakör betöltésekor köteles a büntetlen előélet igazolásáról szóló három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt eredetben vagy igazolást a hatósági bizonyítvány igényléséről benyújtani

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2018. március 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a
közigazgatási szerv
által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Jobs Vacancy Related to Referens Jog:

13Mar

Gyi Ellen Referens Jobs Vacancy in Allamkincstar Budapest. Allamkincstar Budapest opening great career opportunity and jobs vacancy for Gyi Ellen Referens position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 13 Mar, 2018. Pénzügyi ellenőrzési referens munkakör. Tájékoztatjuk, hogy a beküldött pályázati anyagokat az információs önrendelkezési jogról és az.... ... Continue reading -->


07Mar

Zat Szakmai Referens Gyviv Szak Munkak Bet Jobs Vacancy in Budapesti Corvinus Egyetem Budapest. Budapesti Corvinus Egyetem Budapest opening great career opportunity and jobs vacancy for Zat Szakmai Referens Gyviv Szak Munkak Bet position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 07 Mar, 2018. Szakmai referens (ügyvivő-szakértő). Adminisztratív támogatása - kötelezettségvállalási jogkör delegálási folyamatának.... ... Continue reading -->


23Feb

Llamh Ztart Referens Jobs Vacancy in Allamkincstar Budapest. Allamkincstar Budapest opening great career opportunity and jobs vacancy for Llamh Ztart Referens position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Feb, 2018. Államháztartási referens munkakör. Tájékoztatjuk, hogy a beküldött pályázati anyagokat az információs önrendelkezési jogról és az infor-. Sz.... ... Continue reading -->


02Mar

Igazgat Gyint Jobs Vacancy in Szent Istvan Egyetem Budapest. Szent Istvan Egyetem Budapest opening great career opportunity and jobs vacancy for Igazgat Gyint position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 02 Mar, 2018. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zakar Tünde, személyügyi referens. A munkáltató fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására.... ... Continue reading -->


23Mar

Asp Oktat Mogat Referens Jobs Vacancy in Allamkincstar Miskolc. Allamkincstar Miskolc opening great career opportunity and jobs vacancy for Asp Oktat Mogat Referens position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 23 Mar, 2018. Tájékoztatjuk, hogy a beküldött pályázati anyagokat az információs önrendelkezési jogról és az. A Magyar Államkincstár pályázatot hirdet.... ... Continue reading -->