09 Jun

Gazdas Gyint Jobs Vacancy in Pann Nia Kultur Lis Zpont Nyvt Balatonalm Veszprém

Position
Gazdas Gyint
Company
Pann Nia Kultur Lis Zpont Nyvt Balatonalm
Location
Veszprém VE
Opening
09 Jun, 2018 30+ days ago

Pann Nia Kultur Lis Zpont Nyvt Balatonalm Veszprém urgently required following position for Gazdas Gyint. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Gazdas Gyint Jobs Vacancy in Pann Nia Kultur Lis Zpont Nyvt Balatonalm Veszprém Jobs Details:

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Balatonalmádia "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Balatonalmádi

gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8220 Balatonalmádi, Városház tér 4.A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

gazdasági ügyekkel kapcsolatos levelezés, annak adminisztrációja partnerekkel való kapcsolattartás intézményi belső anyagok előkészítése intézményi költségvetés előkészítése szigorú számadású nyomtatványok, számlák kezelése ellátmány kezelése munkaügyi feladatok, HR adminisztráció

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, pénzügyi és számviteli ügyintéző,
• pénzügyi ügyintézői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• büntetlen előélet
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Felsőfokú képesítés, pénzügyi és számviteli ügyintéző,
• közintézményben szerzett gazdasági tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű digitális kompetenciák,
• Kiváló szintű lényeglátó és problémamegoldó képesség,
• Jó szintű írás-és szóbeli kifejezőkészség,
• precizitás, megbízhatóság, racionalitás,
• az intézményi gazdálkodásra vonatkozó szakmai és jogi előírások, belső szabályzatok ismerete ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• pozitív elbírálás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• végzettséget igazoló okirat másolata
• fényképes szakmai önéletrajz
• motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Balatonalmádi címére történő megküldésével (8220 Balatonalmádi, Városház tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.
vagy
• Elektronikus úton Bati János megbízott igazgató részére a batijanos@gmail.com E-mail címen keresztül


A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


  • pkkk.hu - 2018. június 5.
  • balatonalmadi.hu - 2018. június 5.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a pkkk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Jobs Vacancy Related to Gazdas Gyint: