19 Sep

Informatika Szakos Piskolai Tan Jobs Vacancy in Egri Szakk Centrum Gyöngyös

Position
Informatika Szakos Piskolai Tan
Company
Egri Szakk Centrum
Location
Gyöngyös HE
Opening
19 Sep, 2018 30+ days ago

Egri Szakk Centrum Gyöngyös urgently required following position for Informatika Szakos Piskolai Tan. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Informatika Szakos Piskolai Tan Jobs Vacancy in Egri Szakk Centrum Gyöngyös Jobs Details:

Egri Szakképzési Centruma "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

Egri Szakképzési Centrum

informatika szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3200 Gyöngyös, Kócsag 36-38. .A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62.§-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok belső szabályzatok megnevezése. , valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

• Egyetem, informatika szak,

• büntetlen előélet, cselekvőképesség


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, eljárás alatt nem áll. Szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ivony Ildikó tagintézmény-vezető nyújt, a 06/70/331-19-94 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Egri Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Kócsag utca 36-38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/219-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: informatika szakos középiskolai tanár.
vagy
• Elektronikus úton Ivony Ildikó tagintézmény-vezető részére a jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Ivony Ildikó tagintézmény-vezető, Heves megye, 3200 Gyöngyös, Kócsag utca 36-38. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik. Az tagintézmény-vezető felterjesztése alapján, a főigazgató dönt a határozatlan idejű alkalmazásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 8.A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Jobs Vacancy Related to Informatika Szakos Piskolai Tan: